ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRERynek Gazu
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


PARTNER SERWISU


KALENDARIUM WYDARZEŃ
24 Konferencja Gazterm 2021

Kiedy: 29 sierpień 2021 - 1 wrzesień 2021
Miejsce: Międzyzdroje
Organizator: Studio 4uMATERIAŁY PROBLEMOWE
26.01.2017r. 05:02

Bożena E. Matusiak ("Rynek Energii" - grudzień 2016)
W artykule podjęto próbę podsumowania prac prowadzonych w kierunku rozwoju inteligentnych sieci gazowych oraz rozwoju zintegrowanego rynku energii. Potrzebę integralności rynku energii można i należy realizować na poziomie odbiorcy końcowego iw gminach poprzez działania zarządcze i organizacyjne zmierzające do ujednolicenia rozliczeń. Natomiast inteligentne sieci gazowe należy rozumieć, jako sieci wysoce elastyczne i efektywne ekonomiczne w działaniu dla utrzymania bezpieczeństwa dostaw na rynku energii.
24.01.2017r. 05:46

Paweł Turowski, analityk Biura Bezpieczeństwa Narodowego (BiznesAlert.pl)
Warszawski szczyt NATO pozostawił rekomendacje dotyczące bezpieczeństwa energetycznego. Najbliższe lata będą pełne pracy - pisze Paweł Turowski, analityk Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
23.01.2017r. 05:21

Michał Jarosławski, Grzegorz Wielgus, Wojciech Grządzielski, Tomasz Blacharski ("Rynek Energii" - grudzień 2016)
Stopień gazyfikacji danego obszaru urbanistycznego jest ściśle powiązany z przyłączaniem odbiorców końcowych do dystrybucyjnej sieci gazowej. Oszacowanie liczby przyłączeń i wolumenu dystrybucji paliwa gazowego wpływa na stronę przychodową projektów inwestycyjnych. Trafność oszacowania tych wielkości wpływa na rentowność sieci gazowej. Proponowany model szacowania potencjału rynku, wykorzystujący informacje o sile nabywczej gospodarstw domowych, typ gminy oraz trendy budowy przyłączy do budynków, pozwala określić docelowy stopień gazyfikacji obszaru urbanistycznego oraz predykcję profilu przyłączeń odbiorców w kolejnych latach. Model ten stanowi atrakcyjne narzędzie wspomagające podjęcie decyzji przez decydentów OSD o rozbudowie sieci gazowej.
17.01.2017r. 05:21

Artykuł przedstawia zasady funkcjonowania publicznego rynku gazu w Polsce, opis instrumentów na nim funkcjonujących oraz zasady zawierania transakcji. Na podstawie analizy danych statystycznych pochodzących z TGE S.A. autorzy publikacji potwierdzili słuszność postawionej tezy mówiącej o tym, że wprowadzenie obligo gazowego wpłynęło na rozwój i liberalizację rynku gazu w Polsce.
Iwona Kowal, Henryk Kaproń ("Rynek Energii" - grudzień 2016)
12.01.2017r. 05:21

Tomasz Soroko ("Rynek Energii" - 10/2016)
W artykule podjęto próbę falsyfikacji twierdzeń o nieopłacalności produkcji energii elektrycznej w źródłach gazowych. Bazując na modelu teoretycznej marży (clean spark spread) oraz aktualnych notowaniach giełdowych energii, gazu ziemnego i uprawnień do emisji, autor dowodzi, że przy bieżącej konfiguracji cen hurtowych w Polsce wytwarzanie energii w źródłach gazowych jest rentowne. W związku z tym można dalej stwierdzić, że istnieje także silniejszy niż w wielu krajach Europy impuls rynkowy do rozwoju źródeł gazowych.
03.01.2017r. 05:02

dr Marcin Sienkiewicz, Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych, "Wiadomości Naftowe i Gazownicze" - 10,11,12/2016
Metan z pokładów węgla to surowiec, który posiada duży potencjał gospodarczy. Wydobycie tego gazu w celach komercyjnych rozwinęło się na dużą skalę przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, w których produkcja sięga 50 mld m³ rocznie . Według danych Państwowego Instytutu Geologicznego największe zasoby bilansowe metanu wynoszące ok. 170 mld m³ znajdują się w złożach węglowych Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Rocznie podczas wydobycia węgla uwalnianych jest ok. 860 mln m³ gazu, z których ujmowane jest jedynie 30 proc., a z tej ilości tylko 60 proc. zostaje wykorzystane na własne potrzeby energetyczne przez zakłady górnicze .
02.01.2017r. 02:11

Piotr Syryczyński
W grudniu 2016 miało miejsce wiele pozornie nie związanych ze sobą wydarzeń. Mają one skutek dla całego światowego rynku ropy naftowej i gazu gdyż nowe figury biorą udział w tej grze a plansza tej gry też uległa znacznym zmianom.
02.01.2017r. 02:10

Andrzej P. Sikora, Mateusz P. Sikora, Instytut Studiów Energetycznych
OPAL po niemiecku "Ostsee Pipeline Anbindungs-Leitung", Ostsee to Bałtyk, a nazwa dalej mówi o rurze (gazociągu) łączącej gazociągi... . Stanowi wschodnią odnogę, rozwidlenie, przedłużenie na lądzie Gazociągu Północnego (NORD STREAM), północno zachodnią odnogę stanowi NEL. Gazociąg NEL oddano do użytku w październiku 2013 r. Przebiega on przez północne Niemcy od miejscowości Lubmin (niedaleko granicy z Polską), gdzie łączy się z Nord Stream oraz OPAL-em, aż do miejscowości Rehden. Zaopatruje w rosyjskie paliwo gazowe całe północne Niemcy (na poziomie 20 mld m³ rocznie).

15.12.2016r. 05:06

Dariusz Urbaniak, Jarosław Boryca, Tomasz Wyleciał ("Rynek Energii" - październik 2016)
Koszty wytworzenia c.w.u. za pomocą indywidualnego kotła gazowego są znacznie niższe od opłat za c.w.u. pobieraną z sieci ciepłowniczej. Różnice cenowe c.w.u. wynikać mogą przede wszystkim ze strat ciepła mających miejsce w sieciach ciepłowniczych. Dużą część kosztów wytworzenia c.w.u. za pomocą indywidualnego kotła gazowego stanowią koszty pośrednie (około 25%), co znacznie podnosi cenę 1 m3 ciepłej wody.
06.12.2016r. 05:30

Magdalena Wiśniecka, Jadwiga Holewa-Rataj, Ewa Kukulska-Zając ("Instal" - 11/2016)
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z możliwością zatłaczania biogazu do sieci gazowych. Omówiono aktualnie obowiązujące akty prawne w tym zakresie oraz związane z nimi ograniczenia, które utrudniają rozwój rynku biogazu. Przedstawiono doświadczenia europejskie związane z zatłaczaniem biogazu do sieci oraz scharakteryzowano możliwe rozwiązania technologiczne doprowadzania biogazu do wymaganej jakości.cire
©2002-2021
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE